Notă de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

(„Nota de Informare")

 

 

 

Prin această Notă de Informare, Audatex Services SRL(„Audatex", „noi") dorește să vă informeze, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date („Legea nr. 677/2001"), în legătură cumodul în care prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personalîn calitate de operator.

Va informam ca Audatex Services este inregistrata la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.) cu numarul de operator 35463 .

 

Persoanele vizate

 

Această Notă de Informare este destinată informării urmatoarelor categorii de persoane vizate: persoane fizice utilizatori ai bazei de date on-linecu informații privind istoricul daunelor autovehiculelor înregistrate în aceasta („Baza de Date") și proprietari/utilizatori ai autovehiculelor înregistrate în Baza de Date (fiecare din și toate aceste categorii, „dumneavoastră").

 

Scopurile prelucrării

 

Audatex prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal pentru scopurile corelate de:

 

  • creare și operarea Bazei de Date, și
  • oferirea de informații și analize privind istoricul de daune al autovehiculelor înregistrate în Baza de Date

 

Informații privind aplicațiile cookie

 

Prin cookie se înţelege un mesaj transmis unui browser web de către un server web. De fiecare dată când browser-ul solicită încărcarea unei pagini de pe server, serverul transmite acest tip de mesaj care permite personalizarea paginii web în momentul în care o accesaţi. Mesajul nu este executabil sub formă de cod şi nu poate fi utilizat pentru transmiterea de viruşi. Puteţi să vă setaţi browser-ul să nu accepte cookies, dar este posibil să nu mai puteţi accesa toate paginile site-ului.

 

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

 

Prelucrăm urmatoarele categorii de date cu caracter personal, în funcție de relația noastră cu dumneavoastră:

 

Dacă sunteți proprietar/utilizator de autovehicul, putem prelucra urmatoarele categorii de date cu privire la dumneavoastră: seria de șasiu; numărul de înmatriculare; producător, model și sub-model auto; costuri reparație (total, manoperă, piese, vopsitorie, monedă); data la care s-a întocmit devizul de reparație; denumirea societății de asigurare; tipul de asigurare; denumirea entității care a realizat devizul și numărul dosarului de daună.

 

Daca sunteți utilizator al Bazei de Date, vom prelucra urmatoarele categorii de date cu privire la dumneavoastră: numele și prenumele, nume de utilizator, parola, adresa de email, date colectate prin intermediul aplicațiilor cookie (adică informații privind sesiunea de lucru și autentificarea în aplicație), date privind utilizarea Bazei de Date (Baza de Date nu conține aceste date ale dumneavoastră. Aceste informații sunt necesare pentru înregistrarea în și utilizarea de către dumneavoastră a Bazei de Date). Refuzul dumneavoastră de a ne furniza datele cu caracter personal menționate în acest paragraf ne va împiedica să vă oferim acces la Baza de Date.

 

Dezvăluireași transferul datelor cu caracter personal

 

Pentru realizarea unuia sau mai multor scopuri corelate dintre cele menționate mai sus, Audatex poate dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal, dupa caz: către dumneavoastră, la cerere; către autorități publice, în măsura în care acest lucru este cerut de lege; către societăți de asigurare și reasigurare, către societăți de brokeraj în asigurări, catre companii de leasing, către alte societăți din același grup cu Audatex și către persoane interesate de achiziționarea unui autovehicul.

 

Datele dumneavoastră pot fi transferate în afara țării în Elvetia.

 

Drepturile dumneavoastrăprivind prelucrarea datelor cu caracter personal

 

În conformitate și în condițiile Legii nr. 677/2001, aveți dreptul de a accesa și de a interveni asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal. Vă puteți opune prelucrării datelor dumneavoastrăcu caracter personal, din motive întemeiate și legitime legate de situația dumneavoastră particulară,cu excepția cazului în care există dispoziții legale contrare, și aveți dreptul de a nu fi supus unei decizii individualeautomate. Pentru mai multe informații cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal și pentru exercitarea drepturilormenționate mai sus ne puteți contacta pe adresa de e-mail: office-ro@audatex.com sau pe adresa Str. Ermil Pangratti, nr. 30A, et. 1, București, sector 1, printr-o cerere scrisă, datată și semnată.De asemenea, aveți dreptul de a vă adresa instanțelor judecătorești și Autorității Naționale de Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

 

 

********

 

    

 

 

 

DE ACORD